Vejarbejder og spærrede veje

Aktuelle vejarbejder og andet der påvirker trafikken - kommunens egne og Fors A/S samt SEAS-NVE opgravninger

A39 Vejarbejde

STØRRE vejarbejder

Holbæk Kommune rapporterer til Vejdirektoratet om større vejarbejder, der medfører trafikale ændringer.

Vores oplysninger om STØRRE vejarbejder kan ses på Vejdirektorats hjemmeside:

STØRRE vejarbejder og aktuel trafikinfo

Apps med trafikinfo til din mobil og tablet

Mindre vejarbejder

Aktuelle mindre vejarbejder i kommunen eller andet der kan påvirke trafikken, datoerne er fra og med samt til og med:

Orø - kloakarbejde vil berøre mange af vejene på Orø indtil medio 2018

Fors A/S udfører spildevandskloakering af ejendommene i sommerhusområdet i Brønde. Projektet er en del af Holbæk Kommunes spildevandsplan, hvor formålet er, at forbedre vandmiljøet. I forbindelse med kloakarbejdet placeres en skelbrønd inde på grundene hos de ejendomme, der bliver kloakeret. i foråret 2017, har der været informationsmøde, for de kunder der er berørte af kloakeringen.

I forbindelse med kloakeringsarbejde af sommerhusområdet i Brønde, i perioden august 2017 til juni 2018, kan vejene være mere eller mindre spærret for gennemkørsel. Skiltningen ude på vejene vil være opdateret i hele perioden, således det tydeligt fremgår hvilke veje der er spærret. 

Projektet vil kunne følges på Fors A/S - klik på markeringerne på Orø kortet, når du har åbnet Fors A/S hjemmeside.

Skelbæk - asfaltering i perioden 5. september til 29. september 2017

Asfaltering af Skelbæk i perioden 5. september kl. 6.00 til 29. september kl. 20.00. Der vil være lysregulering samt nedsat hastighed på strækningen til 50 km/t. Vær opmærksom på eventuelle forsinkelser i perioden.

Slagelsevej - asfaltering i perioden 8. september til 6. oktober 2017

Asfaltering af Slagelsevej i perioden 8. september kl. 6.00 til 6. oktober kl. 20.00. Der vil være lysregulering samt nedsat hastighed på strækningen til 50 km/t. Vær opmærksom på eventuelle forsinkelser i perioden.

Roskildevej - asfaltering i perioden 15. september til 13. oktober 2017

Asfaltering af Roskildevej i perioden 15. september kl. 6.00 til 13. oktober kl. 20.00. Der vil være lysregulering samt nedsat hastighed på strækningen til 50 km/t. Vær opmærksom på eventuelle forsinkelser i perioden.

Spærring af Stavnsbjærgvej i perioden 13. oktober 2017 til 1. december 2017

Stavnsbjærgvej spærres af trafiksikkerhedsmæssige årsager, på grund af fare for vejskred. Holbæk Kommune påbegynder en renovering som forventes at vare 4 til 5 uger. Adgang til nr. 44 og 45 sker fra Smidstrup og fra 56 og 61 mv. fra Skjoldenæsvej. Der er gennemgang for gående og cyklister i hele perioden.Feedback

Sidst opdateret

29.08.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Har du spørgsmål?

Kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Andres vejarbejder

Vejdirektoratet
Kalundborgmotorvejen
2. etape Syd om Regstrup er 6 km.
Vejdirektoratet udbygger Skovvejen, der er en motortrafikvej, til motorvej. Dette stykke forventes åbnet i 2019.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt Vejdirektoratet: Kontaktpersoner på projektet

Vejdirektoratets projekter - www.vejdirektoratet.dk/projekter

 

SEAS-NVE kan have flere vejarbejder i gang indenfor kabellægning - el, fibernet og gadebelysning.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

SEAS-NVE
Telefon 70 29 29 29
E-mail kundecenter@seas-nve.dk
Hjemmeside www.seas-nve.dk

 

Fors A/S kan have flere vejarbejder i gang indenfor forsyning - fjernvarme, vand og spildevand.

Henvendelser omkring arbejdet kontakt:

Fors A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon 70 20 20 66
E-mail holbaek@fors.dk
Hjemmeside www.fors.dk 
Fors A/S projekter - www.fors.dk/projekter