Fordebat: Nyt boligområde ved Holbæk Have og Kattegatsvej

Holbæk Kommune ønsker at igangsætte en planlægning, der muliggør en omdannelse af arealet på hjørnet af Holbæk Have og Kattegatsvej, som tidligere husede Brunhøjskolensendes.
09.10.2017

Den nye planlægning vil muliggøre opførelse af ca. 125 boliger som etagebyggeri. Bebyggelsen vil bestå af to forskudte og varierede stokbebyggelser, som varierer i højden fra 2 til 6 etager. Hertil kommer et boligtårn på 10 etager.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. 

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 6. november 2017. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben Land, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 43 og Lokalplan nr. 3.53, kan der etableres nye boliger i området.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

12.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen