Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Fordebat og idémøde ang. biogasanlæg udskydes

Holbæk Kommune har d. 7. juni 2018 orienteret om fordebat og idémøde ifm. igangsætning af planlægning for et biogasanlæg nord for Kvanløse

Tillæg for området ved Søbæksparken i høring

Holbæk Kommune har vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 50-64 d. 12. juni 2018. Planforslaget offentliggøres mandag den 12. juni 2018 og er i høring frem til den 25. juni 2018.

Forslag for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger i høring

Holbæk Kommune har den 7. juni 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 19.14 Omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger til udsendelse i offentlig høring.

Effektiviseringsforslag i høring

Økonomiudvalget i Holbæk Kommune har netop sendt effektiviseringsforslag for ca. 22,5 millioner kroner i høring. Hvis forslagene godkendes, skal en del af pengene omfordeles til politisk prioriterede områder.

Forslag til Boligområde ved Holbæk Have i Holbæk sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 til udsendelse i offentlig høring.

Forslag til Spildevandstillæg ved Oldvejen, Holbæk i høring

Kommunalbestyrelse har den 18. april 2018 vedtaget Forslag til Spildevandstillæg nr. 3, vedr. nye udstykninger ved Oldvejen, til udsendelse i høring.

Offentliggørelse af vedtægter for Vestsjællands Almene Boligselskab

Boligselskabet Vestsjællands Almene Boligselskab har ændret vedtægterne. Vedtægterne offentliggøres i 4 uger.

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.


Feedback

Sidst opdateret

18.06.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev